Dịp khai trương, kỹ niệm ngày thành lập hay các sự kiện trọng đại đều đánh dấu một sự phát triển mới của một doanh nghiệp hay cá nhân. Không gì thay thế được một lẵng hoa khai trương cùng với lời chúc mừng từ bạn ( Doanh nghiệp của bạn). Nó thể hiện sự vinh quang của Doanh nghiệp, cá nhận được nhận.

  • 250.000 – 400.000
  • 400.000-600.000
  • 600.000 – 900.000
  • 900.000- 1.600.000
  • Trên 1.600.000

Add Comment

.
.
.
.